Tennisverdenen

Norges tennisforbund

tennis norway 1_132804554

Norges Tennisforbund ble grunnlagt i juni 1909 på initiativ fra Oslo Tennisklub, og holder i dag til i Riksanlegget for tennis i Oslo. Forbundet er tilknyttet en rekke store nasjonale og internasjonale organisasjoner. Fremst av disse er Norges idrettsforbund og olympiske komite, Det internasjonale tennisforbundet (International Tennis Federation) og Tennis Europe. Presidenten for Norges Tennisforbund er Per Wright.

Hva er Norges Tennisforbunds primære oppgave? I første rekke å organisere nasjonale mesterskap som NM og andre turneringer, mange av dem på juniornivå. Forbundets hjemmeside fungerer således som en portal for hele tennis-Norge, hvor man kan få informasjon om og melde seg på relevante konkurranser. Dernest å støtte tennis på grasrotnivå over hele landet. Konkret skjer dette ved at forbundet hjelper til med utviklingen av nye anlegg. Å opprette og vedlikeholde gode anlegg er langt vanskeligere enn man skulle tro, og forbundet har derfor ansatt en egen ekspert, siviløkonomen Helen Sterud, for å ta seg av dette viktige feltet. Sist men ikke minst utgir forbundet seks årlige rankinger. Dette gjør at man til enhver tid har oversikt over hvilke norske spillere som er på vei opp og fram, og hvilke som står på stedet hvil. Kort sagt: Uten Norges Tennisforbund ville tennisen ha hatt meget trange vekstvilkår i Norge.